Up

Kanititeiti Faifekau

Ko e Foomu eni ke ngaue'aki  'i he Kanitieiti Faifekau ki he 2013. Fakatokanga'i mamafa ange eni.

  • Ko e Foomu ko eni 'e 4 kuopau ke fakafonu pea 'ave ki he Sekelitali Konifelenisi kimu'a 'i he 'aho 30 Sanuali 2013. 'Oku malava pe ke send hangatonu e ngaahi foomu ki he 'imeili 'a e Sekelitali Lahi ('a ia 'oku haa atu 'i he coverpage).
  • 'Oku matu'aki mahu'inga ke 'i ai ha femahino'aki mo e 'ofisi 'o e Vahefonua. Ko ia, mou kataki 'o fetu'utaki ki he Faifekau Pule pe ko e  Sekelitali 'o e Vahefonua ki he fakaikiiki. 'Oku 'i ai e fatongia ke fakakakato 'e he Faifekau Pule 'o e Vahefonua, felave'i mo e kau kanititeiti faifekau 2013.
  • Kataki fakamolemole ko e tu'utu'uni kakato ki he Kanititeiti 'oku 'oatu 'i he peesi hono 2 'o e cover-page. Mou kataki 'o fakapapau'i 'oku tanaki mai e ngaahi me'a 'oku haa 'i he coverpage.
  • Ko e foomu 'e 4, pea ko e fiema'u ke fakafonu kehekehe pe 'o toki taki taha 'omai ai pe ki he email 'oku haa 'i he foomu. Ka KUOPAU ke 'uluaki femahino'aki mo e 'ofisi 'o e Vahefonua ki ho'o pole ki he Kanititeiti Faifekau.
foomu 1 - ke fakafonu e he toko taha kanititeiti
foomu 2 - ke fakafonu e he faifekau sekelitali fakakolo
foomu 3 - ko e fakamatala mei he pule ngaue
foomu 4 - ko e fakamatala poupou mei he taha falalaanga
 

Additional information